Samorządowe Przedszkole nr 127 w Krakowie
!!! UWAGA !!! Nowy numer konta bankowego opłat za przedszkole ! 06 1020 2892 0000 5802 0590 4539 !

                                          

 

                              

 

 

Przedszkole Samorządowe Nr 127    

ul. Komandosów 13 30-334 Kraków     

tel./fax (012) 266-87-63           przedszkole127krakow@interia.pl