O przedszkolu      O krasnalach      Misja i wizja      Zadania opiekuńczo-wychowawcze    

 

Pracowity dzień krasnala      Nasze osiągnięcia      Księga gości

 

Koncepcja pracy przedszkola        Statut  przedszkola

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego 

 

Deklaracja dostępności

 

 

O  NAS

 MP4  filmik promocyjny  /kliknij w ikonkę

 

sala maluszków

 

 

 

 

 Co daje Krasnoludkom poznanie Koszałka - Opałka?

 

*  Patrzy  na  świat  oczami  dziecka  przez  pryzmat  dziecięcej  naiwności  i  łatwowierności,

ale  dzięki  tym  cechom  uczy:

 

DOBROCI  WZGLĘDEM  KAŻDEGO  STWORZENIA,

CHĘCI  NIESIENIA  POMOCY  KAŻDEMU,  KTO  ZNAJDUJE  SIĘ  W  POTRZEBIE,

PRAWDOMÓWNOŚCI,

DOSTRZEGANIA  PIĘKNA  OTACZAJĄCEGO  ŚWIATA,

UKOCHANIA  PRZYRODY  OJCZYSTEJ,

A  TAKŻE

PRZYBLIŻA  PIĘKNO  MOWY  OJCZYSTEJ  -  ZWŁASZCZA  POETYCKICH  SFORMUŁOWAŃ,

POBUDZA  DO  TWÓRCZOŚCI,  WYKORZYSTYWANIA  POKŁADÓW  WYOBRAŹNI,  MARZEŃ,

 

* Jako  nadworny  kronikarz  najjaśniejszego  pana  - króla Błystka -  Koszałek-Opałek

 znany  jest  ze  swej  wielkiej  miłości  do  książek,  umiejętności  przelewania  na  papier  swoich myśli  i  odczuć,  co  niewątpliwie  może  stanowić  inspirację:

TWÓRCZOŚCI   DZIECIĘCEJ

 

 

        I  TY  MOŻESZ  ZOSTAĆ  KRASNOLUDKIEM         

 

   Kto chce być Krasnalem tak jak my,  

Do nas do przedszkola musi przyjść.

Uśmiechniętą buzię zawsze mieć

I wesoło z nami bawić się!

 

 

Koszałek Opałek

zaprasza   dzieciaki  do  swojego  przedszkola!

   

 

   

 

                                                                                                  

 Przedszkole Samorządowe Nr 127     ul. Komandosów 13 30-334 Kraków      tel./fax (012) 266-87-63